کودکان همه جوامع در تمامی سنین فارغ از نوع ملیت، نژاد، زبان، رنگ پوست و … حق برخورداری از امکانات آموزشی را به طور مساوی دارا می باشند. اما متاسفانه کودکانی هستند که به دلایل مختلف اعم از نداشتن مدارک هویتی، فقر مالی، فقر فرهنگی، کار اجباری، نا آگاهی و اعتیاد والدین، ازدواج زود هنگام و … از تحصیل بازمانده اند و در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.
این کودکان شناسایی شده، توسط این تیم آموزش های لازم را دیده تا به مقطع درسی متناسب با سن خود رسیده و پیگیری های لازم انجام می شود تا در مدرسه ثبت نام شوند.