این تیم با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در مناطق محروم شکل گرفت.