از سال 88 بود که چند دانشجوی ساده، دست‌های خالی خود را به هم دادند و عهدی بستند که از کنار آنچه می‌بینند و می‌شنوند ساده نگذرند و امروز ایما، جمع دوستانه ایست از تمامی آن‌هایی که نمی‌توانند غرق زندگی خودشان از کنار درد دیگر همشهریانشان بی‌تفاوت بگذرند. آنچه تمام ایمایی‌ها را گرد هم جمع می‌کند، طرزفکر، قیافه و یا جهت گیری خاص نیست، همه‌ی ما دردهای مشترک داریم….درد دیگری.

انجمن ایما انجمنی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و داوطلبانه با مجوز رسمی از استانداری اصفهان با شماره ثبت 3361 می باشد.