برگزاری کلاس های مهارت های زندگی برای کودکان و جلسات مشاوره فردی و گروهی (مشاوره خانواده، تحصیلی، ترک اعتیاد، ازدواج و …) به صورت رایگان با هدف ارتقای سطح بهداشت روانی و کاهش آسیب‌های روحی و روانی در اقشار مختلف مردم هدف این تیم می باشد.