داوطلبین این تیم پس از گذراندن کارگاه‌های عمومی و تخصصی مربوطه، به صورت خانواده محور و یا کودک محور پیگیر مسائل و مشکلاتشان می شوند تا نهایتا بتوانند آنان را به استقلال کامل برسانند. ارائه راهکارهای تخصصی بلند مدت جهت افزایش اعتماد به نفس، رضایتمندی در زندگی و حل معضلات موجود از جمله اهداف این تیم است.