تیمی متشکل از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق که سعی در رساندن خدمات حقوقی به مددجویان، ریشه یابی معضلات حقوقی مناطق محروم و ارائه راهکار برای رفع آن ها دارد. از جمله اقدامات این تیم پیگیری وضعیت شناسنامه کودکان بی شناسنامه است.