• تلاش در جهت شناسایی و حل آسیب های اجتماعی مناطق محروم استان به ویژه کودکان
• تلاش در جهت اصلاح نگرش جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ صحیح امدادرسانی با الگوگیری از بزرگان دین
• تلاش در راستای ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت حل آسیب های اجتماعی از طریق ارتباط با رهبران فکری، نیک اندیشان و سازمان های مرتبط
• ترویج اندیشه های بزرگان در محبت به همنوعان و رسیدگی به امور نیازمندان به ویژه کودکان
• ترویج فرهنگ نوع دوستی و دگرخواهی در جامعه
• امدادرسانی در مواقع بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و …