آیینی که در شب های‌قدر و به پیروی از سیره ی عملی حضرت علی(ع) برگزار می گردد. پس از برگزاری همایشی جهت معرفی مشکلات و معضلات مناطق محروم و یادآوری کمبودها و کم‌کاری‌های موجود، دانشجویان و اقشار مختلف مردم، در مناطق محروم و در خانه‌هایی که از قبل هماهنگ شده جهت برگزاری مراسم دعا حضور پیدا می‌کنند و کیسه‌های ارزاق را در میان خانواده‌های شناسایی شده توزیع می‌کنند.